back to main page back to main page
back to main page back to main page back to main page
back to main page

 

Na tej płycie zarejestrowano najstarsze i najpiękniejsze (niekoniecznie najpopularniejsze) melodie spod Tatr. Już same nazwy wiele o nich mówi±. Przekazywane z pokolenia na pokolenie s± dokumentem, histori± zaklęt± również w pięknych tradycyjnych tekstach pie¶ni. 
Twój Styl, paĽdziernik’2001

 

 1. W KALINOWYM LESIE 
 2. HEJ, DUNAJU DUNAJU
 3. EJ, TRZEBA BY SIĘ SPYTAĆ  
 4. KIEDY SE RUSYMY
 5. CORNODUNAJECKA  
 6. Z ORAWSKIEGO ZOMKU  
 7. EJ, OZWIJOJ SIĘ BUĆKU  
 8. EJ, ZA LAS CHŁOPCY ZA LAS  
 9. TANIEC GÓRALSKI  
10. ZA WODˇ KRZOK  
11. BIAŁCAŃSKA  
12. EJ, PÓJDZE TY DZIEWCYNO  
13. OBUD¬ ZE MNIE, OBUD¬  
14. ZAGROJCIE DUDZICKI  
15. EJ, ANI JO PORTECEK  
16. PIE¦N FRYDMAŃSKIEGO BACY  
17. IDZIE SE JANOSIK 
18. EJ, OROJ CHŁOPCE OROJ  
19. TAK SABAŁA GODOŁ 
20. WYCHODNIAŃSKO  
21. NA WYSOKIEJ PYRCI  
22. BODEJ BY¦ SIĘ CHŁOPCE  
23. U MOJEJ MATUSI  
24. SYĆKOK CI GODAŁA 
25. EJ, PÓD¬MY CHŁOPCY  

1. W KALINOWYM LESIE   (2 wierchowe)  1:40

W kalinowym lesie 
Kalina pękała 
Nie wie moja mama 
Z kim jo nocke spała 
Jesce jo se jesce 
Nie trace nadzieje 
Ku której se zajde 
To mnie przyodzieje 


2. HEJ, DUNAJU DUNAJU 
(2 wierchowe)  1:25
Hej, Dunaju Dunaju 
Syroko wylewos 
Hej, ty mój kochanecku 
Prec ode mnie bywos 
Ej, bez jeden wiersycek 
Bez dwie dolinecki 
Ej, sedłbyk ku dziewcynie 
Widzi mi się precki 


3. EJ, TRZEBA BY SIĘ SPYTAĆ (sabałowa) 1:22 
Ej, trzeba by się spytać 
Ej, starego Sabały 
Ej, którymi perciami 
Kozicki chodzały


4.KIEDY SE RUSYMY 1:08 
/ sabałowa / 
Kiedy se rusymy 
Z wier¶ku Marusyny 
Zomek ozbijemy 
Zoden nie zginiemy 
Kiedy se pódziemy 
Do góry przełęc± 
Zastrzelimy kozickę 
Ale kozdy inn± 


5. CORNODUNAJECKA  (ozwodna)  0:45


6. Z ORAWSKIEGO ZOMKU  (ozwodna ko¶cieliska) 1:04
Z Orawskiego zomku 
Chłopcy spozieraj± 
Cy się popod regle 
Bucki ozwijaj±


7. EJ, OZWIJOJ SIĘ BUĆKU  (ozwodna dzianiszańska) 0:51
Ej, ozwijoj się bućku 
Ej, syćko pomalućku 
Ej, po ciernej dolinie 
Ej, po ciernym wiersycku 


8. EJ, ZA LAS CHŁOPCY ZA LAS (ozwodna z drobn±) 1:26 
Ej, za las chłopcy za las 
Ej, tam pini±Ľki dlo nos 
Ej, za las za orawski 
Ej, tam nase pini±Ľki


9. TANIEC GÓRALSKI   (ozwodna miętusiańska) 4:56
Po Luptowie chodzoł 
Po Luptowie pijoł 
W Luptowskiej dziedzinie 
Pini±Ľki wybieroł 
/drobna ratułowiańska/ 
Jo se póde ku Marynie 
Ty pódzies ku Hance 
Moja siedzi w Chochołowie 
A twoja na Białce 
/drobna rogoĽniczańska/ 
Hipnon wilcek do kozicki 
A kozicka do wilcka 
A on za ni± do wikliny 
Potargoł jej kudłaciny 
Kozicka się przelękła 
/krzesana ,,Ze starej”/ 
Zalecoł się kogut kurze 
Chodził ku niej na pazdurze 
Kurecka się radowała 
Skrzydełka mu ozkładała 
/krzesana marusyniańska, zielona/ 


10. ZA WODˇ KRZOK  (sabałowa luptowska) 2:00
Ej, za wod± krzok 
Ej, przed wod± pniok 
A przez wodu ławićka 
PrzyjdĽ-ze ku mnie Hanićka 
Budu ci rod 
PrzyjdĽ-ze z wiecora 
PrzyjdĽ spod jawora 
PrzyjdĽ-ze ku mnie cichućko 
Pogodomy malućko 
O kochaniu 

Ej, cekałam sa 
Ej, dockałam sa 
Tam u wody Dunaja 
Na ¶warnego siuhaja 
Dockałam sa 
Ej, kieby¶ nie ty 
Moje dziewce nie ty 
Byli by mnie zabili 
I z koniusia zrucili 
Między płoty 
Ale¶ ty mnie nie dała 
Za kłabucek złapała 
W obie rućki 


11. BIAŁCAŃSKA  (ozwodna ,,Kubińcowa” ) 1:57
Pije zbójnik pije 
Na drugiej dziedzinie 
Jego frejerecka 
Mało nie zaginie 
Janicku , Janicku 
Zbójecki hetmanie 
Ka¶ podzioł pini±Ľki 
Co¶ se zbijoł na nie 
Pije zbójnik pije 
Za ten talar bity 
Nie płac frejerecko 
Napijes się i ty 


12. EJ, PÓJDZE TY DZIEWCYNO  (sabałowa orawska "Klimkowa”)  1:17
Ej, tańcowała liska 
Na po¶ród gruliska 
Nie tańcuj ze lisko 
Nie twoje grulisko 
Ej, pódĽ-ze ty dziewcyno 
Z nami do sałasa 
Jak ci się zwidzimy 
To se będzies nasa 


13. OBUD¬ ZE MNIE, OBUD¬  (wierchowa) 1:12
ObudĽ ze mnie, obudĽ 
Moja kochanecko 
Skoro się wychyli 
Zzo wier¶ka słonecko 
Obudziła byk cie 
Dyć jo nie wiedziała 
Słonecko juz wysło 
Jo se jesce spała 


Strona B:
14. ZAGROJCIE DUDZICKI  (3 wierchowe, krzesana) 1:55
Zagrojcie dudzicki 
Z tej dzikiej kozicki 
Co się utopiła 
Kie wodzickę piła 
Ej, Janicku z dudkami 
Zabier się , pódĽ z nami 
Ej, na drug± dziedzine 
Pociesyć dziewcyne 


15. EJ, ANI JO PORTECEK 1:47 (2 wierchowe) 
Ej, ani jo portecek 
Ani jo cuzecki 
Ej, syćko muse posać 
Te cudze owiecki 


16. PIE¦N FRYDMAŃSKIEGO BACY 1:28 
Pomału owieczki 
Hore tom dolinu 
Niek ze się juhasi 
Zyntycu napiju 
Pomału owieczki 
Hore rubaniami 
Ja sim baca stary 
Nie zwłodom za wami 
Ja sim baca velmi stary 
Nie dozyjem do jary 
Ne bude mi kukućka kukać 
Na ty moje kosiary 
Ej, rezucha , rezucha 
Ni mo dziewce kozucha 
Ani go mieć nie budzie 
Pokiel mojom nie budzie 


17. IDZIE SE JANOSIK  (sabałowa) 2:44
Ej, kie jo se za¶piewom 
Ty dziewcynko pu¶ć mnie 
Ty dziewcynko pu¶ć mnie 
Bo jo se kowolik 
Od potoka z kuĽnie 


18. EJ, OROJ CHŁOPCE OROJ 0:58 
/ ozwodna ,,Jamborowa”/ 
Ej, oroj chłopce oroj 
Boze ci pomogoj 
Ej, jak cie nocka zońdzie 
Ku mnie się ponogloj 
Ej, nie płac kochanecko 
Otrzyj siwe ocka 
Ej, przyde jo ku tobie 
Jak się ¶ciemni nocka 


19. TAK SABAŁA GODOŁ  (wierchowa) 1:43
Tak Sabała godoł 
Do swojej Jagnieski 
Jagnie¶ moja , Jagnie¶ 
Nie chodĽ poza brzyzki 
Jasiu mój , Jasiu mój 
Jo ci ¶lubowała 
Nikomu na ¶wiecie 
Gębusie nie dała 
Tak się mi trefiło 
Kiek se pasła wołki 
Pozwałak se Kube 
Do ciemnej kumorki 
Kie¶ se go pozwała 
Do ciernej kumorki 
Za to ci ukradli 
Oba siwe wołki 


20. WYCHODNIAŃSKO  (ozwodna luptowska z drobn±) 2:01
Krywaniu, Krywaniu 
Co ze¶ tak pękaty 
Cy cie ozpucyły 
Zbójeckie dukaty 
Krywaniu , Krywaniu 
Co ze¶ tak osowioł 
Cy cie ¶nieg okurzył 
Cy cie dyscyk poloł 

21. NA WYSOKIEJ PYRCI   (sabałowa) 1:35
Na wysokiej pyrci 
Kozicka się kręci 
Kozicko nie kręć sa 
Strzelem ci do serca 
/ ozwodna ,,St.Krzeptowskiego”/ 
Po cóz wy muzycy 
Do nieba pódziecie 
Tam gorzołki ni ma 
Co tam pić budziecie 
Ej, tam gorzołki ni ma 
Co tam pić budziecie 


22. BODEJ BY¦ SIĘ CHŁOPCE  (wierchowa ,,St.Wawrytki”)  4:21
Bodej by¶ się chłopce 
Na ¶wiat był nie rodził 
Jak-e¶ mnie nie kochoł 
Po co¶ ku mnie chodził 
Bodej by ci chłopce 
Słonko nie ¶wieciło 
Kie¶ mnie ni mioł kochać 
Zwodzić nie trza było (drobna)
Sama lygom pod kolibom 
PrzjdĽ ze ku mnie gęby ci dom 
Gęby ci dom , gęby ci dom 
Jesce ci się na co przydom 
Sama lygom pod kolibom 
Przyseł ku mnie z basaligom 
Jak basuje , tak basuje 
Az koliba podskakuje (4 krzesane, 2 zielone) 
Oroł ociec , oroł stryk 
A syn lezoł jako byk 
Matka trowke grabała 
Dziewka figle stroiła 


23. U MOJEJ MATUSI  (wierchowa) 0:45
U mojej matusi 
Okienko druciane 
DĽwierka na zelezie 
Nikt ku mnie nie wlezie 


24. SYĆKOK CI GODAŁA  (wierchowa) 0:42 
Syckok ci godała 
PrzyjedĽ chłopce przyjedĽ 
A ty¶ nie przyjechoł 
Woloł-e¶ mnie ni mieć 


25. EJ, PÓD¬MY CHŁOPCY  (wierchowa) 0:32
Ej, pódĽmyz chłopcy , pódĽmy 
PódĽmy sukać młoćby 
Ej, nie znońdziemy młoćby 
Ku dziewcętom pódĽmy 

historia | aktualno¶ci  | skład zespołu  | dyskografia  | kalendarz koncertowy | propozycje programów  |  teksty  kontakt